Zodiac Zviratidzo

Zodiac Sign Hunhu Hunhu

Chiratidzo chemunhu chezodhiac chinogona kutaura zvakawanda kune ivo uye nei vachiita zvinhu nenzira yavanoita. Pazasi pane misi uye kutaurwa kupfupi kwehunhu hwekutanga hwechiratidzo chega chega. Uchishandisa urongwa uhwu, unogona kuenzanisa unhu hwako pachako- kana hweshamwari yako- uye ona kana uchibvumirana nazvo.

Zodiac Zviratidzo
Shandisa mufananidzo uri pamusoro kuti uzive chiratidzo chako.

Aries (Kurume 21 kusvika Kubvumbi 20)

Aries ndiyo yekutanga zodiac chiratidzo. Vane chiratidzo chegondohwe uye vari pasi pekutonga kweMars. Aries vatungamiri vakazvarwa, ivo vakanaka pakuita kuti vanhu vafare uye netsoka dzavo, uye ivo vari kufamba uye vanhu vanowanzokweverwa kwavari- muchidimbu kune runako rwavo rwavakazvarwa. Vakashinga uye havasi ivo vekusiya kubva kune chero rudzi rwedambudziko.

Aries anogona kushivirira uye akagomara pane dzimwe nguva, asi hapana zvakawanda zvinogona kuvamisa kuti vasvike pachinangwa chavo. Zvakaoma kuti maAries arohwe muminda mizhinji nekuda kwehushingi hwavo, kuda kubatsira, uye kutyaira kwavo kwese. Kana paine chiri kuitika, saka usashamisika kana Aries ari pakati pazvo zvese.

Kuti udzidze zvakawanda nezve Aries hunhu hunhu, verenga chinyorwa Zvese Nezve Aries.

Aries

Taurus (Kubvumbi 21 kusvika Chivabvu 21)

Taurus kuve yechipiri zodiac inovapa maonero akasiyana zvachose pazvinhu kunyangwe vamwe vangori zuva rekuti vave maAries. Ichi chiratidzo chine chiratidzo chenzombe uye inotongwa naVenus.

Kuve Taurus zvinoreva kuti unoita zvenyama, wakadzikama, wakasindimara, wakabudirira, uye une musoro. Vanhu veTaurus vane tsika yekuva nemoyo murefu, vachida kuzviisa mupfungwa dzehupenyu (vashanu vekutanga), vashandi vakaoma uye vanoramba vachienderera mberi. Havaneti nyore nyore, vanonakidzwa nezvinhu zviduku-duku zvoupenyu, havaitiri hanya zvikuru zvinhu zvokunyama, uye kazhinji kazhinji vanongonyaradza vanhu kuti vave pedyo.

Mucherechedzo wemusoro wenzombe wakakosha nekuti ndiko kunobva kuoma musoro, kutsunga, uye kunyengetedza. Nzombe dzinosundidzira mberi, hadzinonoke, uye dzinowanzova zvisikwa zvakadzikama kunze kwekunge dzatsamwiswa nechimwe chinhu. Kutongwa neVenus ndiko uko maTaurses anowana rudo rwavo rwehupenyu, pfungwa, uye zvese zvakavatenderedza.   

Kuti udzidze zvakawanda nezveTaurus hunhu hunhu, verenga chinyorwa Zvese Nezve Taurus.

Taurus

Gemini (Chivabvu 22 kusvika Chikumi 21)

Kuuya kunotevera mumutsara ndiGemini- inofananidzirwa neMapatya uye inotongwa neMercury. Chiratidzo cheGemini Twins ndechimwe chezvinhu zvakakosha zvinouya nekuve Gemini. Iwo Mapatya anomiririra mativi maviri akasiyana ane Geminis mazhinji. Rimwe divi rinogona kudzika, rakavanda, uye rakapfava asi rimwe ringave richibuda, rine ruzha, uye rakati kudivi rekupenga.

Kutarisa kuGemini sechinhu chimwe chete, ivo vanowanzove vakatosiyana zvakanyanya kupfuura chero mativi nekuti pavanosangana, Gemini anova munhu anotonyanya kunaka. Vane mutsa, maererano nemanzwiro avo (nevamwe), vanokurumidza-njere, vane tariro, uye vane hanya. Vakavimbika kusvika kumagumo, kazhinji vari voga, uye zvakaoma chaizvo kuwana nguva iyo Gemini yakafinhwa kana isiri kuita chimwe chinhu.

Kuti udzidze zvakawanda nezve Gemini hunhu hunhu, verenga chinyorwa chedu Zvese Nezve Gemini.

Gemini

Kenza (June 22 kusvika Chikunguru 22)

Cancer the Crab uye chinyorwa cheMwedzi chiratidzo chechina chezodhiac. Cancers vanhu vane hushamwari uye vanowanzove (kana kuti vanoda) mhuri yakakura, vanodada nezvavanoita, uye vanowanzova nehanya zvishoma. Havatyi kuratidza manzwiro uye kazhinji vanoita saizvozvo.

Magomarara anozivikanwa zvakare nekuve nemoyo mudiki pane dzimwe nguva. Kana vasina kunaka nemamiriro ezvinhu, usashamisika kana vakadzokera mukati mavo kusvikira vanzwa vakasununguka zvakare. Vanhu ava vanodzivirira uye vanowanzoda kuzvidzivirira uye vanhu vari padyo navo kana vakanzwa kuda. Vanoteerera manzwiro emudumbu, vanogona kuva neusimbe, uye vanoda zvinotyisa kana vawana mumwe munhu.

Kuti udzidze zvakawanda nezveCancer hunhu hunhu, verenga chinyorwa Zvese nezveCancer.

kenza

Leo (Chikunguru 23 kusvika Nyamavhuvhu 21)

Leo Shumba/Shumba inotongwa neZuva. Leos vane hunyanzvi hwekugadzira uye kazhinji vari nyore kuenda vanhu vari nyore kutaura navo. Vane rupo, vanosetsa, vane njere, vane shungu, uye vanofara. Vanogonawo kuva vanongozvifunga, vakasindimara, uye vane usimbe zvishoma kana vasina kurudziro. Leos zvakare vanowanzoita vatungamiriri vakuru nekuti vakashinga, vane masimba, uye vane imwe runako kwavari.

Vanhu vanozvarwa pasi pechiratidzo Leo vanoda humwe huwandu hwekutarisisa; vanoda kubudirira uye chinzvimbo nekuti zvinovapa chimwe chinhu chekudada nacho. Pane zvinhu zvakati kuti izvo Leos haaite sekutya, vanhu vasina kuvimbika, uye vanhu vanotora mukana kune vamwe. Vanowanzo tsvaga munhu anozviziva uye anogona kuita hurukuro kana achitsvaga hukama.  

Kuti udzidze zvakawanda nezve hunhu hwaLeo, verenga Zvese Nezve Leo.   

Leo

Virgo (Nyamavhuvhu 22 kusvika Gunyana 23)

Mushure meLeos kunouya maVirgo ane chiratidzo cheMhandara (kana Mhandara) uye anotongwa nepasi Mercury. MaVirgo kazhinji kazhinji vanhu vanosarudza uye zvimwe zviratidzo dzimwe nguva zvinovaseka nekuda kweizvi. Kana chimwe chinhu chisina kuratidzwa chokwadi neidi, data, uye/kana pfungwa, saka kazhinji haina kukodzera nguva yavo.

Chiratidzo cheVirgos kuva Mhandara hachisi kure kure nekuti vanhu ava vanowanzo zvininipisa uye vakanaka. Izvi hazvirevi kuti vachave vasina kuroora kwehupenyu hwose, zvakadaro. Zvisinei, hunhu uhu hwakasimba zvikuru dzimwe nguva zvokuti vamwe vangafunga kuti vari kudzvinyirirwa.

MaVirgo ane ruzivo rwakanyanya uye haawanzo kupotsa chero chinhu chidiki-diki, kutarisa zvakanyanya kuti zvionekwe dzimwe nguva zvinoita kuti varatidzike sevasina chokwadi uye zvinogona kutungamirira kwavari kunyanya kufunga uye kuwandisa kazhinji izvo zviri nyore zvezvinhu. Ndivo zvakare vamwe vevakanyanya pasi kuPasi vanhu vauchazosangana nazvo.

Kuti udzidze zvakawanda nezve Virgos, verenga chinyorwa Zvese Nezve Virgo.

Virgo

Libra (Gunyana 24 kusvika Gumiguru 23)

Libras inotongwa neVenus uye inomiririrwa neseti yeChiyero. Vanokwanisa kushanda vari mumapoka, vanhu vanogarisana nevamwe, uye vatauri. Kunyange zvazvo zvinganzwika sezvikuru, ivo vanotakurawo kuzvinzwira tsitsi, kusava nechokwadi, mafi, uye vanoedza kudzivisa kunetsana chero kupi zvako. Vanowanzofarira nharaunda yakadzikama uye kunze asi vasingade kuwirirana uye mhirizhonga.

Chiratidzo cheLibras kuve Chikero chakanyatsokodzera nekuti vanhu vakanaka vanonakidzwa nerunyararo uye vanovenga kuva vega. Nemhaka yokuda kwavo rugare, vanhu ava vachaita chero chinhu chipi zvacho kuti vadzivise kunetsana kungakonzera matambudziko akawanda uye izvi dzimwe nguva zvingavaita kuti vabude sevanonyara kana kuti vanonyara kana kuti vanozvifunga. MaLibra anofarira kupedza nguva nevanhu vanogona kuita hurukuro yakadzama uye vane zvavanofunga. Vanotovawo vanhu vakasika.   

Kuti udzidze zvakawanda nezve maLibra akanyatsogadzikana, verenga Zvese Nezve Libra.

Libra

Scorpio (Gumiguru 24 kusvika Mbudzi 22)

Scorpios vane chiratidzo chescorpion uye vari pasi pekutonga kwaPluto. Ava vanhu vane shungu dzetrailblazers vanowanzove vakavimbika, kuverenga, kudzivirira, kuvanzika, magineti, kunyengedza, uye kushinga. Vane mafambiro akapfava kupfuura mazhinji emamwe masaini ayo dzimwe nguva anogona kunge ari kupa-away. Vanonakidzwa nemimhanzi ye-off-the-wall, yekutsvaga zvinhu zvitsva uye nzira itsva dzezvinhu izvozvo.

Imhaka yeScorpion kuti Scorpios yakavanzika-asi magineti. Vanobata chido chakaoma kuramba uye vanonyanya kufara kuita zvinhu kubva kuseri kwezviitiko. Ivo vanhu veusiku vanogona kunetseka kutarisa masikati asi vachibudirira usiku; vanoshanda nesimba pane zvose zvavanoita. Zvinogoneka kutongwa naPluto, nyika yekuzvarwa patsva uye simba ndiyo inopa Scorpios mafambiro avo emvura uye runako.   

Kuti uburitse zvakavanzika zvehunhu hweScorpio, verenga Zvese Nezve Scorpio.

Scorpio

Sagittarius (Mbudzi 23 kusvika Zvita 22)

Sagittarius vanhu, vachitongwa naJupiter, uye vachimiririrwa neBow neArrow, vanoseka, havashiviriri, vane rupo, vane huzivi, uye nemashoko asina kusefa. Vanhu ava vanotakura simba uye chido chekuda kuziva senge pasina chimwe- kazhinji nekuda kwepfungwa dzavo dzakavhurika uye rudo rwehuzivi. Ivo vanhu vanobuda vanonakidzwa zviri nyore uye vanoda kuona shanduko muzvinhu. Sagittarius vanhu vanonyanya kufara kana vari pakati pehupenyu uye vanoziva zviri kuitika nezvimwe zvese.   

Sagittarius inofanira kunge yakasununguka kuitira kuti vagone kuongorora, kufamba, uye kungorarama hupenyu. Havana mutsa mukusashivirira, havana kuchenjera uye kana vachida chimwe chinhu vanofanira kuchiwana nokukurumidza kana kuti vanotsamwiswa. Vanonakidzwa zvikuru nekuseka uye kuva neshamwari, havasi vanhu vekupa hurukuro refu uye vari padyo zvakanyanya uye vakavimbika kune vanhu vemhuri yavo kana vanhu vavanodaidza kuti mhuri.

Kuti udzidze zvakawanda nezve Sagittarius, verenga Zvese Nezve Sagittarius.

Sagittarius

Capricorn (Zvita 23 kusvika Ndira 20)

Capricorns inotongwa neSaturn uye inomiririrwa nembudzi. Ichi chiratidzo chinoshanda zvakanyanya kupfuura zvimwe zviratidzo zvese. Vanonyanya kufara mushure mekuva nezuva rakabudirira vachiita chero zvarinenge riri basa ravo kana chinangwa chavo. Capricorns vakatsunga uye havatyi kune zvavanofanira kuita kuti vasvike kwavanoda. Ivo vanhu vanoita basa kana kuti vane chinangwa.

Mbudzi kuva chiratidzo cheCapricorns zvine musoro nekuti mbudzi dzinogara dziri pamusoro, ndidzo dzinogara dziri pamusoro pechikomo kana gomo zvisinei kuti dzakareba sei kana kuti dzinotora nguva yakareba sei kuti dzisvike ikoko. Vanhu ava vanogona dzimwe nguva kubatwa mukubudirira kwavo uye kuve nekamwe ego dzimwe nguva. Saturn, kuvaRoma vekare, ndiye aiva baba vevamwe vamwari vose. Akanga ari mutongi uye akanakisisa pane vamwe vose.

Kuti udzidze zvakawanda nezve Capricorns, verenga Zvese Nezve Capricorn.

Capricorn

Aquarius (Ndira 21- Kukadzi 19)

Aquarius inotongwa naUranus uye Saturn uye inomiririrwa neMutakuri weMvura. Vanhu vanozvarwa pasi pechiratidzo ichi vanofambira mberi zvinoshamisa. Kana chimwe chinhu chisina kururama, vanoda kuchigadzirisa nokukurumidza sezvinobvira. Ivo vavariro huru kuita kuti nyika ive nzvimbo iri nani kune wese anobatanidzwa. VaAquarian vanopedza nguva yakanaka yenguva yavo vachiedza kufunga nzira dzekuvandudza hupenyu uye havazeze kukurudzira vamwe kuti vabatane nechikonzero.

Vanhu veAquarius vanogona kunzwika vane ushamwari uye vakadzikama, asi kana mumwe munhu asingabvumirani navo kana asingagoverane maonero avo, vanogona kutsamwiswa nyore nyore uye kushatirwa pamwe nekusashivirira. Vanhu veAquarius vanenge vachingogara vachifunga kuti vakarurama, ivo vatariri vebasa izvo zvinovaita vakuru pakuronga uye pakuita mabasa akawanda.  

Kuti udzidze zvakawanda nezve ichi chinogara chichichinja hunhu hwehunhu, verenga Zvese Nezve Aquarius.

Aquarius

Pisces (Kukadzi 20 kusvika Kurume 20)

Pisces ndiyo yekupedzisira zodiac chiratidzo. Vanotongwa neJupiter neNeptune vachimiririrwa nechiratidzo chehove mbiri. Pisces kazhinji inozvipira, unyanzvi, hunyoro, mimhanzi, uye tsitsi. Vanonyanya kuvimba pane dzimwe nguva, vachida kuva nezvishuvo zvakasimba zvekusavapo nguva dzose muchokwadi, uye vanogona kuora mwoyo dzimwe nguva asi vachiwanzonyara kana kutya.   

Pisces vanhu vakapfava uye vane hushamwari avo vanenge vachigara vachida kubatsira mumwe munhu chero zvavanogona; vane tsitsi sezvisina vamwe. Vanoshivirira chaizvo, havambofi vakachengeta chigumbu asi vanogara vachiregerera. Pisces ndeyerudo inofarira hukama hwakareba pane hupfupi.

Kuti udzidze zvakawanda nezvePisces, verenga Zvese Nezve Pisces.

Pisces

Izvo zviratidzo 12 zvakasiyana uye munhu wese ari panyika ndewechimwe chazvo. Mubvunzo zvino: vanokwana here? Munhu wose ari pasi pechiratidzo chavo ndewechiratidzo ichocho here? Vese maLeo vane hushingi husingakundiki; vese Scorpios vane divi rakasviba kwavari iro rinosundwa nekudiwa kwekubudirira uye chimiro? Taura zvaunofunga uye kana iwe uye/kana shamwari uchikodzera zviratidzo zvako.   

Kuti uwane zvinongedzo kune ese akareba zvinyorwa nezve chimwe nechimwe chezviratidzo, ingoona pazasi.