chinese zodiac

ChiChinese Zodiac

Chinese zodiac ndiyo imwe yetsika dzakakurumbira mumunda wekuongorora nyeredzi. Iine zviratidzo gumi nembiri zvemhuka zvinosanganisira gonzo, nzombe, ingwe, tsuro, dhiragoni, nyoka, bhiza, mbudzi, tsoko jongwe, imbwa uye pekupedzisira nguruve. Maererano netsika iyi yekuongorora nyeredzi, zviratidzo zvemhuka izvi zvine chirevo chakasiyana kuhupenyu hwevanhu. Zvichienderana negore iro munhu akazvarwa pasi paro, chiratidzo cheChinese zodiac chinovatonga chichaenda kure kutsanangura. Izvi zvinoreva kuti avo vanozvarwa vari pasi pegore regonzo vanofanotaura zvakasiyana nezveramangwana ravo zvichienzaniswa nemombe kana ingwe.

Zvisinei, zvakakosha kunzwisisa chiratidzo chimwe nechimwe zvakadzama. Izvi zvinodaro nekuti kuve nekunzwisisa kwakanaka kuchabatsira kuve nechokwadi chekuti unodyidzana murunyararo nezvimwe zviratidzo zvemhuka. Ziva zvavanogona nezvavasingagoni, zvavanoda nezvavasingadi uye zvichida mafambiro avanoita norudo. Uine izvi mupfungwa, zvingava nyore kudzivirira kunetsana nevanhu vepedyo newe.

Shandisa mufananidzo uri pazasi kana iyi yeChinese Zodiac Sign Calculator kuti uwane yako Chinese Zodiac chiratidzo.

chinese zodiac

Rat -1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008 uye 2020

Gonzo ndicho chiratidzo chekutanga mune chati yezodhiac. Ivo vanoonekwa sevanhu vanokurumidza-njere vanojairana nemamiriro matsva nyore. Vane hunyanzvi zvakare, vachirangarira kuti vanogona kuvimbwa navo nevari pedyo navo. Makonzo ane chinhu chemararamiro emhuri. Ndicho chikonzero ivo vari kudzivirira kumhuri dzavo. Makonzo echikadzi anotorwa sevanhu vakangwara. Izvi hazvisi zvese, ivo vakanakawo. Nekuda kweizvozvo, pamusoro pekuwana runako kubva mavari, iwe unenge uchiwanawo huropi.

Rat Zodiac
Makonzo anowanzo akangwara, anonzwisisa uye ane mutsa zvakanyanya.

Sezvineiwo, makonzo anewo kushaya simba kwawo. Semuenzaniso, vanonyanya kuisa pfungwa pamabasa avo ebasa. Makonzo varume nevakadzi imhando dzevanhu vaiunza mareport avo kumba kuitira kuti vazoapedzisa mushure mekudya. Havawanzopedza nguva vaine mhuri dzavo. Kunze kweidi rokuti ivo vanorangarirwa kuva vane mutsa, pane dzimwe nguva apo vanova vakatendeseka noutsinye. Uhu hunhu husina kunaka hunovhundutsa vanhu vazhinji. Hutano, mararamire egonzo anowanisa miviri ine hutano uye anodzivirira zvirwere kubva paari.

Ox - 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, uye 2021

The ox inoverengerwa sechiratidzo chechipiri chemhuka cheChinese mune chati yezodhiac. Vanhu vakaberekwa mugore renzombe vaizoyemurwa nokuda kwokushanda kwavo nesimba. Vanoshingirirawo muhupenyu, zvinoreva kuti havatani kukanda mapfumo pasi. Pamusoro peizvi, vanhu vemombe havawanzozvinetsa. Zvaunoona ndizvo zvaunowana. Kuvimbika ndiyo yakanakisa mutemo zvinoenderana nechiratidzo chemhuka yemombe. Vanhu ava vanoonekwa sevasina maturo. Izvi zvinodaro nekuti havasi kugara vakasununguka kutenderedza vanhu vazhinji. Izvi zvine zvazvinoita pamagariro avo. Vanoshamwaridzana chete nevaya vari pedyo navo. Vamwe vanhu vachatoshanda nesimba kuti vazive mombe yacho zvizere.

ChiChinese Chiratidzo, Gore Renzombe
Vanhu vanozvarwa mugore reHando vakavimbika uye vakatsunga.

Panyaya yehukama hwenguva refu, mombe dzakanaka pane izvi. Pfungwa yekusvetuka kubva kune imwe hukama kuenda kune imwe zvirokwazvo hachisi chinhu chavo. Kutaura zvazviri, izvi zvinoita kuti vasagadzikana. Hunhu hwakasimba hwemukadzi wemombe dzimwe nguva hunogona kupa vanhu pfungwa yekuti havana simba kana kuti vakasimba zvekusaonekwa sevakadzi. Pabasa remombe dzinobudirira. Vanhu vanozvarwa mugore renzombe vanoonekwa zviri nyore uye vanopiwa mabasa akanaka anovabhadhara zvakanaka.

Tiger- 1914, 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022

The ingwe mhuka chiratidzo iri pachinhanho chechitatu muChinese zodiac chati. Vanhu vanozvarwa mugore retiger vanowanzoyemurwa nekuda kwemakwikwi uye ushingi hwavo. Dindingwe rinoda kudzora hukama hwavanobatanidzwa. Chinhu chakanaka pamadindingwe ndechekuti anodzivirira avo avanoda. Saizvozvowo, vanoda pfungwa yekupikiswa. Izvi zvinoreva kuti vanoswedera kuhupenyu nechivimbo. Ichi ndicho chimwe chezvikonzero nei vachibudirira mumakwara avo ebasa.

Chinese 2419803 1280
Tiger vatungamiri vane ruzivo, vakazvarwa.

Kuvimbika kwedingwe hunhu hungave nemhedzisiro yakanaka pahukama hwavo. Tiger anogara achiedza nepaanogona napo kushandisa zvakanaka kugona kwawo. Izvi zvinoreva kuti ivo vangapa mazano emusango uye anopenga anoitirwa kuti hukama hwako hunakidze. Iyi iresiphi yehukama huzere nerudo uye mufaro. Zvisinei, avo vari muukama nomunhu weTiger vanofanira kungwarira kuti vasasiiwa kunze kwokuzivikanwa sezvo ingwe inotora mbiri yose.

Tsuro -1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, uye 2023.

Nekungotarisa mhuka yetsuro, munhu anowana pfungwa yekuti mvere dzayo dzakapfava uye dzakapfava. Zvakanaka, chokwadi, izvi zvinoshandawo kune iyo vanhu vakazvarwa mugore retsuro. Anhu anonzwa azere nenyasha. Chinhu chimwe chauchazoda nezve tsuro vanhu ndechekuti havambopokana nevanhu. Kutaura zvazviri, vanoshandura nyore vavengi vavo kuva shamwari. Zviri nyore kugarisana netsuro uchifunga kuti vane hunhu uye vane moyo munyoro. Izvi zvine simba guru paboka guru reshamwari dzavanadzo.

Gore reTsuro, Tsiro Maitiro
Vanhu vakazvarwa mugore reRabbit vanyoro, vane tsitsi uye vane tsitsi.

Tsuro dzinewo dzisimbe dzadzo. Semuenzaniso, vanogona kukanganiswa zviri nyore kubva pazvinangwa zvavo nekuda kwehunhu hwavo hwepfungwa. Tsuro dzinofarirawo kuva pedyo nemari. Vanovavarira kuwana zvakanakisa mumakwara ebasa avanoronda. Nezvehutano hwavo, vanofanirwa kutsvaga nzira yekubatanidza maekisesaizi mumaitiro avo ezuva nezuva. Izvi zvaizoita kuti vagare kure nezvirwere zvingava nemhedzisiro yakaipa pavari. Vanhu vakazvarwa mugore retsuro vanofanirawo kungwarira nehunhu hwavo hwetsitsi. Uhu hunhu hunogona kushandiswa nevamwe vanhu.

Dragon- 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, uye 2024

Dragons inogara pachinzvimbo chechishanu muChinese zodiac chati. Iwo mucherechedzo wakasimba muruzivo rwenyeredzi rweChinese. Vanhu vakazvarwa muGore reShato vaigona kumira sevatungamiri vakuru. Izvi zvinokonzerwa nekuti ivo vanowanzoda pfungwa yekutonga. Muhukama, ivo vanenge vachiitawo zvimwe chetezvo. Kutonga ndiko kwavanogona. Vanhu vakazvarwa mugore reshato havambotyi kutora njodzi muhupenyu. Kutaura nerudo, vanhu ava vakanakawo pamubhedha. Vanounza simba ravo uye chido kana vachiita hukama hwepedyo nevavanoda. Dragon vanhu vanovenga kusundirwa kumativi ose. Vanoziva zvinodiwa kwavari uye vachazviita vasina kurairwa. Zvemagariro, havana kunaka kudaro. Izvi ndezvezvikonzero zvavanotenda muhunyanzvi hwavo. Izvi zvine simba guru pazvisarudzo zvavo zvekushanda vari voga.

Gore reShato, Chiratidzo cheChinese
Vanhu vanozvarwa mugore reShato vane moto uye vanofarira kutonga.

Kazhinji, shato dzine utano hwakanaka nekuda kwemararamiro anoshingaira ayo aanowanzoita. Vanhu ava vanobatwa nyore nyore nekushushikana mupfungwa tichitarisa kuti havatauri manzwiro avo kune avo vari pedyo navo. Nzira dzebasa dzakakodzera dzinoenderana nedhiragoni ndidzo dzavanopihwa mukana wekutungamira.

Nyoka -1917, 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013 uye 2025

Pakutanga, unogona kutya nyoka. Zvakadaro, vane hunhu hunogonawo kuita kuti iwe uvawire. Nemaitiro avo asinganzwisisike ekuita zvinhu, pane mukana wekuti vanokuchengeta uchifungidzira muhukama hwako. Ichi chinogona kunge chiri chinhu chakanaka sezvo vasingambofanofungidzirika. Hunhu hwenyoka hwaibva hwabata pfungwa dzako. Saizvozvo, ivo zvakare vakapinza kumusoro. Kuchengeta mupfungwa kuti vane intuitive zvakanyanya, nyoka dzinonzvenga dambudziko nyore. Izvi zvinoreva kuti havazopindire mukurwa muhukama hwenyu.

Nyoka Zodiac
Nyoka dzine simba radzo uye utera hwadzo.

Kune rumwe rutivi rwemari, chimiro chegodo chenyoka hunhu hwaungada kugara kure nahwo. Vanogara vachingofungira zvauri kuita. Izvi zvinokupa fungidziro yekuti vari paranoid, chiri chokwadi. Nyoka hadzina kunaka pakutora matambudziko. Izvi zvinoreva kuti kuti vachengetedze hutano hwavo hwakanaka, vanofanirwa kuve nezvinetso zvishoma muhupenyu hwavo. Nezvebasa ravo, vanhu ava vane nguva pfupi yekutarisisa. Nekuda kweizvozvo, vanofinhwa zviri nyore mushure mekushanda mune imwe nzvimbo.

Bhiza -1918, 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014 uye 2026

Nemasimba akakwirira ayo ane mukurumbira, vanhu vakazvarwa mugore rebhiza haizoshaikwe muzviitiko zvikuru uye nedzimwe nzira dzekuungana kwevanhu. Mabhiza anogara uye anobudirira mukuvaraidzwa. Mararamiro avo akanaka ndeaya avanogarotsvaka mafaro. Izvi zvinoreva kuti vanhu ava havazoshiviriri hukama hunofinha. Vanokurumidza kufinhwa muhukama. Ichi ndicho chimwe chechikonzero nei ivo dzimwe nguva vachionekwa sevapwanya moyo. Ivowo vanhu vane fashoni. Kupfeka zvipfeko zvemazuva ano ndizvo zvavanakira sezvo izvi zvaizoita kuti varambe vari mukuzivikanwa.

Chinese Zodiac, Gore reBhiza
Vanhu vanozvarwa mugore rebhiza vakavimbika uye vakasimba.

Kure nekunaka, mabhiza anongozvifunga. Vanongofunga nezvematambudziko avo vasingafungi nezvemanzwiro evamwe. Vanotsvakawo rusununguko muhukama. Naizvozvo, vaingosvetuka-svetuka pavakangoona kuti vane zvinhu zvavo. Nezveutano hwavo, mabhiza ane utano hwakanyanya. Izvi zvinodaro nekuti vanorarama hupenyu hwakanaka uye hunofadza. Simba ravo guru rinovagonesawo kupisa macalorie akati wandei, izvo zvakanakira hutano hwavo.

Mbudzi/Gwai- 1919, 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015, 2027, 2039, uye 2051

Gwai / mbudzi inomiririra mumwe wevanhu vakadzikama vauchawana mune yese zodiac chati. Vakangwara uye vanogona kuvimbwa navo. Chinonyanya kufarirwa nemakwai inguva yoga. Iyi ndiyo nzira chete yavanowana kubatana nemukati mavo. Ndicho chikonzero ivo vanoonekwa sevanopesana nemagariro. Kuzorora ndiwo mararamiro embudzi. Vanhu vakazvarwa muGore reMbudzi havana kugona kurarama nematambudziko ehupenyu. Muukama, chinhu chekutanga chinotariswa nembudzi ndechekuti dzichagara zvakanaka here kana kuti kwete. Izvi zvinoreva kuti vanogona kutora nguva yavo kuti vafunge kana mune zvemari zvakanaka vasati vaenda newe. Vanhu vari pasi pechiratidzo ichi chezodhiac vanofanirwa kupetwa nevanhu vanoshanda uye vane hupenyu. Iri izano raizovarerutsira uye kunzwisisa kukosha kwekukoshesa hupenyu.

Chinese Zodiac, Gore reMbudzi
Vanhu vakaberekerwa muGore reMbudzi vane rudo uye vakadzikama muzvisikwa.

Mbudzi dzinofara dzichanyanya kunetseka nemanzwiro avo. Izvi zvine simba rakanaka pahutano hwavo. Kana manzwiro avo akadzongonyedzwa, izvi zvinogona kukonzera kushushikana kwakawanda. Kusiyana nevamwe vanhu, mbudzi dzaizoshanda munzvimbo ipi neipi. Chinhu chimwe chechokwadi ndechekuti ivo havasi kutevera simba. Chero bedzi vachibhadharwa, hupenyu hunoenderera mberi.

Tsoko- 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016 uye 2028

Chiratidzo chemhuka yetsoko chinoiswa pachipfumbamwe muChinese zodiac chati. Gore retsoko rinogona kutorwa segore iro zviratidzo zvinochinjika zvakanyanya zvakazvarwa zvakanyanya sezvavari vanhu vane hunyanzvi uye vanonakidzawo kuva navo. Tsoko dzaigara dzichiedza nepadzinogona napo padzinogona napo kuita chokwadi chekuti vari padyo navo vavaraidzwa. Kunobva pahunhu uhu ndiko kwavanoita kukwezva denderedzwa hombe reshamwari kudivi ravo. Ivo vadzidzi vanokurumidza izvo zvinoita kuti vave nehunyanzvi mumakwara avo ebasa. Ukada majee chokwadi uchadanana netsoko. Vaikutsemura mbabvu nemajee avo anoshamisa.

Tsoko, Chinese Zodiac
Vanhu vakazvarwa mugore reTsoko vane misikanzwa uye vanonakidza.

Tsoko dzichada kuve nezvinonaka zvakasiyana zvehupenyu hwadzo sezvadziripo. Kuomerera kumaitiro hazvisi izvo zvavanogona pazviri. Sechikamu chehurumende yavo yehutano, tsoko dzinofanira kunzwisisa kukosha kwekushanda kunze. Ivo kazhinji vane hutano sezvo vachirarama mararamiro anoshingaira, zvisinei, izvi hazvifanirwe kuvaita nungo mukuita zvavanogona kuti varambe vakagwinya. Maererano nemabasa avo, tsoko dzinochinja. Izvi zvinoreva kuti vanokwanisa kuchinjika zviri nyore kune chero nzvimbo yekushanda yavanenge vasangana nayo.

Jongwe -1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017 uye 2029

Pane ese maChinese zodiac aungagona kudyidzana nawo, majongwe ndiwo anocherekedza kupfuura ese. Ivo vanozogara vachifarira pane zvakanakisa ruzivo. Chikamu, ichi chinhu chakanaka kuhukama hwavo sezvo zvichireva kuti vanozoona zviri nyore paunenge uchiedza nepaunogona napo kuti vafare. Schedules ivawo nehunhu hunoyemurika hunonetsa kuramba. Vanoshandawo nesimba. Ichi chikamu chinobatsira kubudirira kunovatevera. Nerudzi rwerunako rwunozvirumbidza narwo, izvi zvinovachengeta vari pakati pekutariswa.

Chinese Zodiac, Jongwe
Vanhu vakazvarwa mugore reRooster vanoshanda zvakanyanya.

Kazhinji, majongwe vanhu vanoshingaira. Vanoda kuita zvinhu zvinofadza zvakadai sekukwira makomo, bungee jumping, sky diving etc. Izvi zvine zvazvinoita pautano hwavo. Kurudziro ine majongwe inovagonesa kubata matambudziko avo ebasa nechido. Majongwe ndevamwe vevanhu vangada zvese nezvemabasa avo. Kuti uve nechokwadi chekuti unogovana hukama hunogara nejongwe, ingoratidza kuvimbika kwako kwavari.

Imbwa- 1922, 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018, uye 2030

Vanhu vakazvarwa mugore rembwa vanoonekwa sevanhu chete vane hunhu hwevanhu. Vanogara vakatendeka kune avo vanodiwa kwavari. Kuita sarudzo hakuna kuoma kune imbwa sezvavanoziva zvavanoda. Kuvimbika kwavo kunoswededza shamwari dzakawanda pedyo navo. Izvi zvinokonzerwa nekuti vanhu vane pfungwa dzekuti imbwa dzinogona kuvimbwa nayo. Izvi ndezvechokwadi. Muhukama, imbwa dzaisazombobiridzira kumashure kwako izvo zvinovaita vadikani vakanaka kune avo vanotsvaga hukama hunogara kwenguva refu.

Gore reImbwa, Chinese Zodiac
Vanhu vakazvarwa muGore reImbwa vakavimbika uye vakatendeseka.

Mufaro une imbwa unobatsira zvakanaka kumararamiro adzo ane hutano. Kurarama hupenyu hwakanaka ndizvo zvavakajaira. Chokwadi, iyi inzira yakanaka yekugara kure nezvirwere zvine chekuita nekushushikana. Tichifunga kuti vanhu vanoshingaira, imbwa dzinofarira kukosha kwekushanda-kunze. Imbwa dzichagara dzakavimbika kuna vatenzi vadzo. Izvi zvinoreva kuti vanozovimbwa zviri nyore kana vapihwa mabasa ebasa. Izvi zvine pesvedzero pabudiriro yavo yebasa.

Nguruve- 1923, 1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019, uye 2031

Iyo yenguruve Chinese mhuka chiratidzo inoverengerwa sechiratidzo chechigumi nembiri muChinese zodiac chati. Ndivo vanhu vane tariro vazere nehupenyu. Pamusoro peizvi, ivo vakazvimiririra asi vanogona kugara vachitsamira pazviri. Kudziya kwenguruve ndiko kunodiwa nevamwe vanhu zvakanyanya. Muchokwadi, izvi zvinoita kuti zvive nyore kuti vanhu vabatane navo. Kuzadzisa zvinangwa zvavo kunoita kuti vawedzere kufara. Mashoko akanaka ndeokuti kushanda kwavo nesimba kunoita kuti vawane upenyu hunobudirira hwavanokoshesa. Vanhu vanobva muchiratidzo chemhuka iyi ndeyekupa uye kusatora. Somugumisiro, nguruve dzinogara dzakagadzirira kubatsira vamwe.

Gore Renguruve, Nguruve Zodiac, Chinese Zodiac
Vanhu vakazvarwa mugore reNguruve vane tsitsi uye vane rudo.

Zvinosuruvarisa, vanonyengedzwa. Ivo havawanzofungira kana vari kutorwa mukana. Muhukama, izvi zvinogona kuva chinhu chakaipa kwavari sezvo vanhu vaigona kutyora moyo yavo nyore. Kuti nguruve dzirambe dzakagwinya uye dzakakwana, dzinofanirwa kuderedza kuwandisa kwadzo. Chokwadi, vanoda zvokudya. Izvi zvinoreva kuti vanogona kunge vachidya zvakawanda mukati mezuva rose. Iyi ndiyo imwe tsika yavanofanira kurega.

mhedziso

Kubva pane zviri pamusoro, zviri pachena kuti zviratidzo zvemhuka zveChinese zvinotsanangura zvatiri. Pamusoro peizvi, zvinobatsira zvakanyanya mukufanotaura zvimwe zvezvinhu zvakakosha muhupenyu semuenzaniso rudo, hutano, basa, uye mari. Nekusvika pakunzwisisa chiratidzo chemhuka yako zvakadzama, zvinokubatsira mukurarama hupenyu hwakanaka. Ichi chinhu chimwe chete icho vanhu vanofanira kunzwisisa. Kusimba kwavo uye kusasimba kwavo zvinoratidzwa nechiratidzo chemhuka cheChinese chavakazvarwa pasi pacho.

Kuti udzidze zvakawanda nezve munhu wechiChinese Zodiac chiratidzo, unogona kushandisa zvinongedzo pazasi. Chimwe nechimwe chinongedzo chinoenda kuchinyorwa chizere pamusoro pezvakasiyana-siyana zvehunhu hwechiratidzo chega chega.